A1 NIVO – 40 sati (3x nedeljno po 60 minuta), od januara do maja.
A2 NIVO – 45 sati (3x nedeljno po 120 minuta), od maja do jula.
*Uz Vaš i naš trud, A2 nivo do kraja juna*

NE PROPUSTITE!